PRESENTACIÓ DEL TEST BARCELONA-2: 16 i 17 de maig

INFORMACIÓ: www.test-barcelona2019.com

Test Barcelona

 • Primer instrument d'exploració neuropsicològica bàsica
 • Avalua orientació, atenció, llenguatge oral, lectura, praxi, gnosi, memòria, abstracció i funcions executives
 • Normalitzat i validat per a adults
 • Versions completa, abreujada i d'afàsia
 • Sistema automatitzat d'història clínica, puntuació i de realització d'informes (versió abreujada)
 • Part d'una Estació de Treball Neuropsicològic (complement amb altres test)

Materials descarregables per professionals

Aconsegueixi LA TEORÍA E INTERPRETACIÓN, el MANUAL, y les LÀMINES del Test Barcelona per un preu molt reduït

Aconsegueixi gratuïtament els PROTOCOLS, els FULLS DEL PACIENT, i els PERFILS del Test Barcelona-R

 

TEST BARCELONA-R: TEORÍA E INTERPRETACIÓN 

 • Obra fonamental per entendre els fonaments de l'exploració neuropsicològica, i els principis i objectius del Test Barcelona.
 • S'aporten les bases semiològiques de la interpretació dels tests que condueixen al diagnòstic neuropsicològic.

Jordi Peña-Casanova

Director del Màster de Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Director de la Secció de Neurologia de la Conducta i Demències del Servei de Neurologia de l'Hospital del Mar. Barcelona.

Coordinador del Grup de Neurofuncionalitat i Llenguatge del programa de Neurociències de l'Institut Municipal d'Investigacions Mèdiques (IMIM). Barcelona.

Professor Honorífic de la Facultat de Medicina de la Universitat de Xile.

 

 

Nota. El Test Barcelona-R (revisat) constitueix la segona edició del test Barcelona (primera edició, 1991). El document electrònic conté els textos del llibre "Normalitat, semiologia i patologia neuropsicològiques" (segona edició, 2005 [Barcelona: Masson]). S'han suprimit els prefacis i els pròlegs. L'autor ha recuperat el Copyright inicial de Masson, SA.


Índex de capítols (llibre en castellà)

 1. Introducción general
 2. Objetivos y metodología general del Test Barcelona
 3. Análisis de resultados y proceso de normalización
 4. Aproximación al estudio de la fiabilidad y de la validez del Test Barcelona
 5. Diseño y criterios de definición del perfil de normalidad
 6. Test Barcelona Abreviado: desarrollo, puntuación global y validación
 7. Perfil de afasias del Test Barcelona
 8. Proyecto NEURONORMA: ampliación de muestras y redefinición de perfiles iniciales
 9. Test Barcelona: normalidad, semiología y patología neuropsicológicas
 10. Test Barcelona Abreviado: perfiles ilustrativos
 11. Test Barcelona: perfiles de afasia ilustrativos
 12. Aportaciones generales del Programa Integrado de Exploración neuropsicológica-Test Barcelona

Apéndice
Bibliografía
Índice alfabético de materias
Índice onomástico

 

 

MANUAL

Document pdf creat a partir de la publicació inicial del TB-R

 • Normes generals d'administració del test.
 • Normes específiques per a l'administració de les 41 proves que constitueixen el test.
 • Llista d'ítems d'història clínica.
 • Apèndixs amb dades sobre la versió abreujada i el perfil d'afàsies.

 

 

 

LÀMINES

Estímuls (imatges jpg) per a l'administració del test, creats a partir de la versió original convencional en paper.

 • En una carpeta per a la seva presentació a través d'una tauleta
 • Originals per a paper de mida A5 (14,8 per 21 cm)
 • Algunes imatges estan combinades o rotades per facilitar la presentació.

 

 

 

PROTOCOLS, FULLS DEL PACIENT I PERFILS

Protocol d'administració original.

 • Fulles del pacient (fulls específics de resposta)
 • Perfils: registre gràfic dels resultats

 Descàrrega gratuita

 


TEST BARCELONA VERSIÓ REVISADA (2007)

Versión en español (castellano) (1986, 1991, 2007)

 • Protocolos de administración del test.
 • Hojas del paciente.
 • Procedimientos.
 • Tabla de puntuación (puntuación global de la versión abreviada).
 • Perfiles clínicos: versiones abreviada, completa y de afasias.

Adaptación para la aplicación en México (1991, 1995)

Adaptado por Miguel Ángel Villa Rodríguez.
Maestría en Neuropsicología. UNAM, FES Zaragoza.
Proyecto PADEP - 500001

 • Protocolos de administración del test: versión abreviada.
 • Perfiles clínicos: versión abreviada.

Versió en català

Adaptada (revisada) a partir de la versió inicial del 1986. Lluent R, Peña-Casanova J, Böhm P. Versión  catalana de los subtests verbales del Test Barcelona. Neurología, 2002: 17: 124-131

 • Protocols d'administració del test.
 • Fulls del pacient.
 • Procediments.
 • Taula de puntuació (puntuació global de la versió abreujada).
 • Perfils clínics: versions abreujada, completa y d'afàsies.


Descàrregues y aportació econòmica *

TEORIA E INTERPRETACION = 20 € IVA Incl.

MANUAL + LÀMINES = 20 € IVA Incl.

TEORIA E INTERPRETACION + MANUAL + LAMINES = 35 € IVA Incl. (descompte de 5 €).

 

(*) Càrrecs per el manteniment de www.test-barcelona.com

Blog Test-Barcelona

No hi ha articles a aquesta categoria. Si es mostren les subcategories dins d'aquesta pàgina, pot ser que continguin articles.

TEST-BARCELONA © 2016
info@test-barcelona.com

Barcelona
Disseny per InFoAL
Avís Legal | Mapa Web | Contactar