CONTINGUTS

LA INTEGRACIÓ DEL TEST BARCELONA EN UNA ESTACIÓ DE TREBALL

 • El test Barcelona constitueix un test d'exploració neuropsicològica bàsica
 • Els seus continguts permeten establir els diagnòstics neuropsicològics fonamentals
 • Es complementa amb altres tests específics (bateria NEURONORMA)
 • S'ha integrat en l'ESTACIÓ DE TREBALL NEURO-COG per contribuir a la generació d'un instrument global d'avaluació neuropsicològica

 

CONTINGUTS (PROVES I subproves)

 • Llenguatge espontani: conversa bàsica, narració i descripció temàtica
 • Escala global d'afàsia: fluència i contingut informatiu
 • Prosòdia: ritme i melodia
 • Orientació: persona, espai i temps
 • Dígits: directes i inversos
 • Llenguatge automàtic-control mental: sèries directes i inverses
 • Praxis orofonatoria no verbal
 • Repetició verbal: síl·labes, parells de síl·labes, logotoms, parells mínims, paraules i frases
 • Repetició d'errors semàntics
 • Denominació visuoverbal: imatges, objectes i parts del cos
 • Denominació verboverbal: resposta i compleció
 • Evocació categorial en associacions: animals i paraules iniciades per "p"
 • Comprensió verbal: paraules, parts del cos, ordres, i material complex
 • Lectura-verbalització: lletres, números, logotoms (pseudoparaules), paraules, i un text
 • Comprensió lectora: paraula-imatge, lletres, paraules, logotoms, ordres, frases i textos
 • Mecànica de l'escriptura
 • Dictat: lletres, números, logotoms (pseudoparaules), paraules, frases
 • Escriptura espontània: denominació escrita i escriptura narrativa
 • Gest simbòlic: ordre i imitació
 • Mímica d'ús d'objectes: ordre i imitació
 • Ús seqüencial d'objectes
 • Imitació de postures: unilateral i bilateral
 • Seqüències de postures
 • Praxis constructiva gràfica: ordre i còpia
 • Atenció visuogràfica
 • Orientació topogràfica (mapes)
 • Discriminació d'imatges superposades
 • Processament de colors
 • Processament tàctil: grafestesia, morfognosia, estereognosia
 • Reconeixement digital
 • Orientació dreta-esquerra
 • Gnosis auditiva
 • Memòria verbal de textos: immediata i diferida
 • Aprenentatge seriat de paraules
 • Memòria visual: elecció immediata i memòria de reproducció diferida
 • Càlcul: mental i escrit
 • Problemes aritmètics
 • Informació
 • Abstracció verbal: semblances i comprensió abstracta
 • Clau de nombres
 • Cubs

TEST-BARCELONA © 2016
info@test-barcelona.com

Barcelona
Disseny per InFoAL
Avís Legal | Mapa Web | Contactar