TEST BARCELONA-R TEORÍA E INTERPRETACIÓN (Material descarregable)

(Normalidad, semiología y patología neuropsicológicas)

¡Atenció, material descarregable!

 • Obra fonamental per entendre els fonaments de l'exploració neuropsicològica, i els principis i objectius del Test Barcelona.
 • S'aporten les bases semiològiques de la interpretació dels tests que condueixen al diagnòstic neuropsicològic.

Jordi Peña-Casanova

Director del Màster de Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Director de la Secció de Neurologia de la Conducta i Demències del Servei de Neurologia de l'Hospital del Mar. Barcelona.

Coordinador del Grup de Neurofuncionalitat i Llenguatge del programa de Neurociències de l'Institut Municipal d'Investigacions Mèdiques (IMIM). Barcelona.

Professor Honorífic de la Facultat de Medicina de la Universitat de Xile.

Nota. El Test Barcelona-R (revisat) constitueix la segona edició del test Barcelona (primera edició, 1991). El document electrònic conté els textos del llibre "Normalitat, semiologia i patologia neuropsicològiques" (segona edició, 2005 [Barcelona: Masson]). S'han suprimit els prefacis i els pròlegs. L'autor ha recuperat el Copyright inicial de Masson, SA.


Índex de capítols (llibre en castellà)

 1. Introducción general
 2. Objetivos y metodología general del Test Barcelona
 3. Análisis de resultados y proceso de normalización
 4. Aproximación al estudio de la fiabilidad y de la validez del Test Barcelona
 5. Diseño y criterios de definición del perfil de normalidad
 6. Test Barcelona Abreviado: desarrollo, puntuación global y validación
 7. Perfil de afasias del Test Barcelona
 8. Proyecto NEURONORMA: ampliación de muestras y redefinición de perfiles iniciales
 9. Test Barcelona: normalidad, semiología y patología neuropsicológicas
 10. Test Barcelona Abreviado: perfiles ilustrativos
 11. Test Barcelona: perfiles de afasia ilustrativos
 12. Aportaciones generales del Programa Integrado de Exploración neuropsicológica-Test Barcelona

Apéndice
Bibliografía
Índice alfabético de materias
Índice onomástico

 

 

Teoría e interpretación =

20,00€

TEST-BARCELONA © 2016
info@test-barcelona.com

Barcelona
Disseny per InFoAL
Avís Legal | Mapa Web | Contactar